Home / Kosten Hypotheekadviseur / Hoeveel Hypotheek Kan Ik Krijgen / Hoe Ouders Kind Aan Huis Helpen / Hypotheek 2016 / Sitemap

Hoogste Hypotheek Wordt Minder

Zelfs van de hoogste hypotheekverstrekker kunt u nu een stukje minder hypotheeklening krijgen en dat heeft alles te maken met de economie en de nieuwe eisen waaraan banken moeten voldoen. Maar wat betekent dat voor u als hypotheeknemer en hoeveel kunt u nu nog maximaal lenen? Update: Zie Hoeveel hypotheek kan ik krijgen voor het volledige verhaal.

De politiek voelt zich geroepen om in te grijpen in hypotheekmarkt en de consument te beschermen tegen te hoge financiële lasten. Er zijn twee belangrijke wijzigingen die zowel de hoogte van uw hypotheek beperkt als ook uw maandelijkse hypotheeklasten zullen verhogen.

De eerste wijziging is dat u maar maximaal 102% in 2016 kunt lenen van het aankoopbedrag van de woning. Dat is niet alleen het bedrag voor het huis zelf, maar ook de bijkomende kosten die direct betrekking hebben op de overdracht van het onroerend goed. Zie ook Hypotheek 2016.

Wat zijn die bijkomende kosten hypotheeklening

Bijkomende kosten zijn de overdrachtsbelasting, kosten van het taxatierapport, het honorarium van de notaris en ook de afsluitprovisie voor de hypotheek. Daarnaast mag men ook een verbouwing meefinancieren, indien u kan aantonen dat dit tot een meerwaarde van het huis leidt. Daarvoor moet dan wel nog eerst even een taxatierapport laten opstellen.

Kosten hypotheek aflossen

De tweede belangrijke wijziging die een lastenverzwaring voor u als huizenbezitter betekent is dat u de bijkomende kosten die kan oplopen tot wel 12% van de aankoopsom van de woning binnen 7 jaar moeten worden afgelost. Bij een huis van 3 ton levert dat al gauw een lastenverzwaring van meer dan € 300 per maand netto op.

Overigens wordt de aflossingsvrije hypotheek die tot de meest risicovolle hypotheekvorm wordt gerekend niet aangepakt. Met deze lening lost men niets af waardoor men in de problemen kan komen indien u werkloos raakt, dan wel uw huis in waarde daalt.

De meest populaire hypotheekvorm van dit moment is banksparen.

Kijk online wat u maximaal kunt lenen bij de 5 populairste hypotheekverstrekkers.

Goedkoopste Hypotheekvorm - Het bestbewaarde geheim van de Banken
Hypotheek Boetevrij Aflossen - Goed Idee?
Kosten Hypotheekadviseur Nieuwe situatie door provisiemodel

 

Home
Contact
Sitemap