Home / Kosten Hypotheekadviseur / Hoeveel Hypotheek Kan Ik Krijgen / Hoe Ouders Kind Aan Huis Helpen / Hypotheek 2016 / Sitemap

Starterslening  Gemeenten

Bij de meeste gemeenten kunnen starters met een laag inkomen terecht voor een starterslening. Die is bedoeld om het verschil te overbruggen tussen het bedrag wat u maximaal kunt lenen volgens de NHG regels en de werkelijke waarde van het te kopen huis.

Dat extra krediet bovenop uw hypotheek mag maximaal 20% zijn van de koopprijs van het huis en duurt 15 tot 30 jaar.

Mocht u daarvoor in aanmerking komen dan is dat zeker gunstig: op die lening hoeft u de eerste 3 jaar niets af te lossen en bovendien ook geen rente daarop te betalen. Pas daarna gaat u rente en aflossing betalen, maar ook alleen als u dat financieel aankan.

Mocht dat na die periode niet het geval zijn dan bekijkt het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn)-  die gaat over deze speciale leningen om starters alsnog aan een huis te helpen - wat u dan wel kunt missen.

Soepelheid alom dus en een erg goedkope lening.

Regels starterslening

Wie hiervoor in aanmerking komt wordt per gemeente bepaald. Die regels kunnen zijn dat u ingezetene van die gemeente moet zijn of er kan een leeftijdsgrens zijn. Iedere gemeente is vrij om die voorwaarden zelf te bepalen. De SVn weet hier meer over te vertellen op hun website./Op mijn site: Kosten Hypotheekadviseur Nieuwe situatie door provisiemodel. / Hypotheek 2016